Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πλέον σύγχρονη και φιλική προς το περιβάλλον συσκευή εξοικονόμησης ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

Με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πετυχαίνουμε θέρμανση και ψύξη, αξιοποιώντας την θερμοκρασία που μας προσφέρει το περιβάλλον, το οποίο μάλιστα δεν επιβαρύνουμε με εκπομπές ρύπων, όπως στη χρήση συμβατικών καυσίμων.

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας αναλαμβάνουν τη μελέτη του χώρου σας για να σας προσφέρουν την καλύτερη και πιο συμφέρουσα λύση, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας

  • 1. Main Unit
  • 2. Heat Storage Tank
  • 3. Circular Pump
  • 4. Water Collector
  • 5. Water Separator
  • 6. Floor Heating
  • 7. Radiator
  • 8. Vertical Fan Coil
  • 9. High Wall Fan Coil

Οι αντλίες θερμότητας :
Χρησιμοποιούν τη θερμική ενέργεια του περιβάλοντος
Είναι οικονομικές αφού αποδίδουν πολλαπλάσια ενέργεια από αυτή που καταναλώνουν
Είναι οικολογικές αφού δεν παράγουν αλλά ουσιαστικά δανείζονται τη θερμότητα από το περιβάλον
Καταναλώνουν ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα μόνο για τον ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή τους
Δε ρυπαίνουν την τοπική ατμόσφαιρα με καυσαέρια γιατί δεν γίνεται καύση
Oι ​​αντλίες θερμότητας καταναλώνουν λιγότερη πρωτογενή ενέργεια από τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης, είναι μια σημαντική τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών αερίων που βλάπτουν το περιβάλλον, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), διοξείδιο του θείου (SO2) και τα οξείδια του αζώτου (NOx). Ωστόσο, οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται. Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια που στην Ελλάδα παράγεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της από εγχώρια καύσιμα (λιγνίτης) ή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες και υδροηλεκτρικά συστήματα.