Ηλεκτρολέβητας 6 KW στην Κατερίνη (Bούλα Χαριζοπούλου)

Ηλεκτρολέβητας 6 KW στην Κατερίνη (Bούλα Χαριζοπούλου)

Ηλεκτρολέβητας 6 KW στην Κατερίνη

Αυτόνομη θέρμανση και εξοικονόμηση ενέργειας εξασφάλισε η κ. Βούλα Χαριζοπούλου, τοποθετώντας στο διαμέρισμα της (70 τ.μ.) έναν ηλεκτρολέβητα ADGREEN 6 ΚW.

Οι εσωτερικές γραμμές που τραβήχτηκαν με χαλκοσωλήνα

Ο εγκαταστάτης υδραυλικός, Κώστας Κυπαρρίσης, αυτονόμησε το διαμέρισμα από την κεντρική γραμμή θέρμανσης του λέβητα πετρελαίου, τραβώντας ανεξάρτητες εσωτερικές γραμμές με χαλκοσωλήνα και σύνδεσε τον ηλεκτρολέβητα, ο οποίος θα θερμάνει αποτελεσματικά και οικονομικά, χωρίς ρύπους και με την ευκολία της αυτονομίας που προσφέρει η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ο ηλεκτρολέβητας θα προσφέρει οικονομική θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης