Εγκατάσταση κλίματιστικών στην κλινική της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.